Persondatabehandling

Persondataforordning


EU’s persondataforordning 25. maj 2018
Behandling af personlige oplysninger

Det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger og data bliver behandlet fortroligt og bliver aldrig videregivet til tredjemand.Personlige data bliver anvendt til internt brug, for at opretholde og genemfører kundeforholdet.Hvad indsamler vi af personlige oplysninger Der bliver udlukket indsamlet generelle personoplysninger, som skal bruges i forbindelse med at være kunde hos os, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v.Vi opbevarer eventuelle personoplysninger, så længe opgaven er aktiv. Herefter slettes en del af oplysningerne.E-mails opbevares så længe opgaven eller kundeforholdet er aktivt, herefter slettes de løbende.Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger.
Skulle der tilgå os oplysninger ved f.eks. forsikringsfotografering, som forsikringsselskabet har påført papierne som viser hvad opgaven går ud på, slettes disse når opgaven ikke længere er aktiv og udført, er oplysningerne påført en evt. faktura som betalings id og lign., opbevares disse i 5 år grundet gældende krav fra Skat

I vores fakturerings system til erhvervskunder vil der ydermere i nogle tilfælde findes oplysninger om kontaktpersoner og forskellige leveringsadresser.

Fakturabetaling sker via bankoverførsel til Handelsbanken, her står Handelsbanken for sikkerheden.

Betaling og faktureringsoplysninger opbevares 5 år grundet gældende krav fra Skat.

Opbevaring af negative/digitale filer (billeder)

Fotograferings negativer/digitale filer billeder tænkes opbevaret, så længe det er os muligt.

Vi har ikke en fast tidshorisont for opbevaring af personoplysninger, herunder billeddata.

Opbevaringen sker så du efterfølgende kan bestille billeder fra opgaven, med mulighed for efterbestilling af billeder, udskiftning af uheldsramte billeder (brand/vandskade/mekanisk skade m.m.) samt af garantihensyn, samt af familiehistorisk hensyn.

Opbevaringen af digitale filer sker i lukket system, med angivelse af fornavn og efternavn.